trefa_logo_bublee

VŠECHNO PRO TÝM

 

AKTUÁLNÍ AKCE A KURZY

právě pro vás připravujeme

SPOLEK

Trefa, spolek s cílem navazuje svou činností na aktivity Občanského sdružení Tenebraefascarum, z kterého se transformoval v květnu 2015. TreFa se profiluje v neziskové práci pro děti a mládež, rozvíjí výchovu založenou na zážitkové pedagogice a usiluje o všestranný osobnostní rozvoj svých klientů.

zážitkové kurzy a akce

Připravujeme a realizujeme zážitkové akce a kurzy pro třídní kolektivy, různé eventy a happeningy. Jsme schopni připravovat tyto realizace také s výukovým přesahem. Část projektů realizujeme jako plně neziskové.

vzdělávání dospělých

Uvádíme vzdělávací kurzy v oblasti zážitkové pedagogiky pro studenty vysokých škol a odbornou veřejnost. Školíme a realizujeme workshopy v oblasti práce se zážitkem, zpětnou vazbou, se skupinou a její motivací.

Dny komenského

Spolek stál u obnovení Dnů Komenského v Uherském Brodě. I po pěti ročnících patříme mezi důležité partnery projektu. Více na webové prezentaci.